Expresní překlady Roztoky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Roztoky

Expresní překlad Roztoky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Roztoky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Roztoky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Roztoky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Roztoky nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Roztoky: Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Roztoky: Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Roztoky: Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce

Prezentační překlady Roztoky: Reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Roztoky: Revizní zpráva, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Diplom, Norma, Rozsudek, Vysvědčení, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Oddací list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Apostila, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina

Technické překlady Roztoky: Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad