Překlady Rajhrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rajhrad

Překlad Rajhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rajhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rajhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rajhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rajhrad nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Rajhrad: Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba

Ekonomické překlady Rajhrad: Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů

Prezentační překlady Rajhrad: Webové stránky, Knihy, Průvodce, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články

Technické překlady Rajhrad: Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Rajhrad: Plná moc, Apostila, Odvolání, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Oddací list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Soudní žaloba, Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Rajhrad: Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rajhrad, Korektura Rajhrad, Odborné překlady Rajhrad, Právní překlady Rajhrad, Překladatelská agentura Rajhrad, Soudní překladatel Rajhrad, Soudní překlady Rajhrad, Technické překlady Rajhrad, Tlumočení Rajhrad, Překlady fancouzštiny Rajhrad, Překlady italštiny Rajhrad, Překlady maďarštiny Rajhrad, Překlady španělštiny Rajhrad, Překlady ukrajinštiny Rajhrad