Expresní překlady Rajhrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rajhrad

Expresní překlad Rajhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rajhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rajhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rajhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rajhrad nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rajhrad: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání

Prezentační překlady Rajhrad: Knihy, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Rajhrad: Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Rajhrad: Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Norma, Příručka

Všeobecné překlady Rajhrad: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Rajhrad: Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Notářský zápis, Rodný list, Plná moc, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Oddací list, Apostila, Norma, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad