Překlady Proseč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Proseč

Překlad Proseč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Proseč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Proseč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Proseč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Proseč nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Proseč: Norma, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Proseč: Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Právní překlady Proseč: Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Proseč: Průvodce, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Knihy

Všeobecné překlady Proseč: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Videa, Email, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Proseč: Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Úmrtní list, Oddací list, Diplom, Rozsudek, Certifikát, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Proseč, Korektura Proseč, Odborné překlady Proseč, Právní překlady Proseč, Překladatelská agentura Proseč, Soudní překladatel Proseč, Soudní překlady Proseč, Technické překlady Proseč, Tlumočení Proseč, Překlady fancouzštiny Proseč, Překlady italštiny Proseč, Překlady maďarštiny Proseč, Překlady španělštiny Proseč, Překlady ukrajinštiny Proseč