Expresní překlady Proseč

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Proseč

Expresní překlad Proseč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Proseč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Proseč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Proseč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Proseč nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Proseč: Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Proseč: Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Technické překlady Proseč: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné překlady Proseč: Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Proseč: Tiskoviny, Letáky, Katalog, PPC reklama, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Proseč: Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Potvrzení o studiu, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rozsudek, Odvolání, Oddací list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Úmrtní list, Apostila, Plná moc, Společenská smlouva, Diplom, Norma, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad