Překlady Příbram

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Příbram

Překlad Příbram

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Příbram.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Příbram

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Příbram bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Příbram nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Příbram: Návod k obsluze, Norma, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva

Prezentační překlady Příbram: Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Reklama, Knihy, Letáky

Ekonomické překlady Příbram: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy

Právní překlady Příbram: Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Příbram: Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Příbram: Revizní zpráva, Certifikát, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Apostila, Stanovy, Oddací list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Příbram“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Příbram, Korektura Příbram, Odborné překlady Příbram, Právní překlady Příbram, Překladatelská agentura Příbram, Soudní překladatel Příbram, Soudní překlady Příbram, Technické překlady Příbram, Tlumočení Příbram, Překlady fancouzštiny Příbram, Překlady italštiny Příbram, Překlady maďarštiny Příbram, Překlady španělštiny Příbram, Překlady ukrajinštiny Příbram, Překlady arabštiny Příbram, Překlady běloruštiny Příbram, Překlady bulharštiny Příbram, Překlady chorvatštiny Příbram, Překlady danštiny Příbram, Překlady estonštiny Příbram, Překlady finštiny Příbram, Překlady holandštiny Příbram, Překlady japonštiny Příbram, Překlady litevštiny Příbram, Překlady lotyštiny Příbram, Překlady norštiny Příbram, Překlady portugalštiny Příbram, Překlady řečtiny Příbram, Překlady rumunštiny Příbram, Překlady slovinštiny Příbram, Překlady srbštiny Příbram, Překlady švédštiny Příbram, Překlady turečtiny Příbram, Překlady angličtiny Příbram, Překlady ruštiny Příbram, Překlady polštiny Příbram, Překlady němčiny Příbram