Překlady Příbor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Příbor

Překlad Příbor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Příbor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Příbor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Příbor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Příbor nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Příbor: Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Příbor: Abstrakt, Životopisy, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce

Technické překlady Příbor: Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál

Právní překlady Příbor: Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání

Prezentační překlady Příbor: Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Knihy, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Příbor: Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Rodný list, Odvolání, Společenská smlouva, Plná moc, Rozsudek, Stanovy, Diplom, Zakladatelská listina, Certifikát, Oddací list, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Příbor, Korektura Příbor, Odborné překlady Příbor, Právní překlady Příbor, Překladatelská agentura Příbor, Soudní překladatel Příbor, Soudní překlady Příbor, Technické překlady Příbor, Tlumočení Příbor, Překlady fancouzštiny Příbor, Překlady italštiny Příbor, Překlady maďarštiny Příbor, Překlady španělštiny Příbor, Překlady ukrajinštiny Příbor