Překlady Přerov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přerov

Překlad Přerov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přerov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přerov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přerov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přerov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Přerov: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky

Technické překlady Přerov: Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Norma, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Přerov: Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Email

Prezentační překlady Přerov: PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Přerov: Potvrzení o studiu, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Certifikát, Notářský zápis, Norma, Živnostenský list

Ekonomické překlady Přerov: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Přerov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Přerov, Korektura Přerov, Odborné překlady Přerov, Právní překlady Přerov, Překladatelská agentura Přerov, Soudní překladatel Přerov, Soudní překlady Přerov, Technické překlady Přerov, Tlumočení Přerov, Překlady fancouzštiny Přerov, Překlady italštiny Přerov, Překlady maďarštiny Přerov, Překlady španělštiny Přerov, Překlady ukrajinštiny Přerov, Překlady arabštiny Přerov, Překlady běloruštiny Přerov, Překlady bulharštiny Přerov, Překlady chorvatštiny Přerov, Překlady danštiny Přerov, Překlady estonštiny Přerov, Překlady finštiny Přerov, Překlady holandštiny Přerov, Překlady japonštiny Přerov, Překlady litevštiny Přerov, Překlady lotyštiny Přerov, Překlady norštiny Přerov, Překlady portugalštiny Přerov, Překlady řečtiny Přerov, Překlady rumunštiny Přerov, Překlady slovinštiny Přerov, Překlady srbštiny Přerov, Překlady švédštiny Přerov, Překlady turečtiny Přerov, Překlady angličtiny Přerov, Překlady ruštiny Přerov, Překlady polštiny Přerov, Překlady němčiny Přerov