Expresní překlady Přerov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přerov

Expresní překlad Přerov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přerov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přerov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přerov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přerov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Přerov: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Právní překlady Přerov: Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty

Prezentační překlady Přerov: Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Reklama

Technické překlady Přerov: Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy

Všeobecné překlady Přerov: Novinové články, Videa, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Přerov: Plná moc, Vysvědčení, Rozsudek, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Norma, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Certifikát, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Odvolání, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Revizní zpráva, Stanovy, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad