Překlady Přelouč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přelouč

Překlad Přelouč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přelouč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přelouč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přelouč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přelouč nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Přelouč: Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Odborný text, Technologické postupy

Právní překlady Přelouč: Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady Přelouč: Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy

Prezentační překlady Přelouč: Katalog, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace

Všeobecné překlady Přelouč: Videa, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Přelouč: Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Stanovy, Rodný list, Úmrtní list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Apostila, Diplom, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přelouč, Korektura Přelouč, Odborné překlady Přelouč, Právní překlady Přelouč, Překladatelská agentura Přelouč, Soudní překladatel Přelouč, Soudní překlady Přelouč, Technické překlady Přelouč, Tlumočení Přelouč, Překlady fancouzštiny Přelouč, Překlady italštiny Přelouč, Překlady maďarštiny Přelouč, Překlady španělštiny Přelouč, Překlady ukrajinštiny Přelouč , Překlady arabštiny Přelouč, Překlady běloruštiny Přelouč, Překlady bulharštiny Přelouč, Překlady chorvatštiny Přelouč, Překlady danštiny Přelouč, Překlady estonštiny Přelouč, Překlady finštiny Přelouč, Překlady holandštiny Přelouč, Překlady japonštiny Přelouč, Překlady litevštiny Přelouč, Překlady lotyštiny Přelouč, Překlady norštiny Přelouč, Překlady portugalštiny Přelouč, Překlady řečtiny Přelouč, Překlady rumunštiny Přelouč, Překlady slovinštiny Přelouč, Překlady srbštiny Přelouč, Překlady švédštiny Přelouč, Překlady turečtiny Přelouč