Překlady Praha

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Praha

Překlad Praha

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Praha.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Praha

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Praha bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Praha nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Praha: Příručka, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Praha: Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Všeobecné překlady Praha: Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Videa

Ekonomické překlady Praha: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Praha: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Webové stránky, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Praha: Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Certifikát, Odvolání, Zakladatelská listina, Plná moc, Diplom, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Praha“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Praha, Korektura Praha, Odborné překlady Praha, Právní překlady Praha, Překladatelská agentura Praha, Soudní překladatel Praha, Soudní překlady Praha, Technické překlady Praha, Tlumočení Praha, Překlady fancouzštiny Praha, Překlady italštiny Praha, Překlady maďarštiny Praha, Překlady španělštiny Praha, Překlady ukrajinštiny Praha, Překlady arabštiny Praha, Překlady běloruštiny Praha, Překlady bulharštiny Praha, Překlady chorvatštiny Praha, Překlady danštiny Praha, Překlady estonštiny Praha, Překlady finštiny Praha, Překlady holandštiny Praha, Překlady japonštiny Praha, Překlady litevštiny Praha, Překlady lotyštiny Praha, Překlady norštiny Praha, Překlady portugalštiny Praha, Překlady řečtiny Praha, Překlady rumunštiny Praha, Překlady slovinštiny Praha, Překlady srbštiny Praha, Překlady švédštiny Praha, Překlady turečtiny Praha, Překlady angličtiny Praha, Překlady ruštiny Praha, Překlady polštiny Praha, Překlady němčiny Praha