Překlady Prachatice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prachatice

Překlad Prachatice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prachatice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prachatice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prachatice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prachatice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Prachatice: Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Katalog, Knihy

Právní překlady Prachatice: Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Prachatice: Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Videa

Technické překlady Prachatice: Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka

Ekonomické překlady Prachatice: Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Prachatice: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Diplom, Odvolání, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Rozsudek, Plná moc, Stanovy, Apostila, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Prachatice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Prachatice, Korektura Prachatice, Odborné překlady Prachatice, Právní překlady Prachatice, Překladatelská agentura Prachatice, Soudní překladatel Prachatice, Soudní překlady Prachatice, Technické překlady Prachatice, Tlumočení Prachatice, Překlady fancouzštiny Prachatice, Překlady italštiny Prachatice, Překlady maďarštiny Prachatice, Překlady španělštiny Prachatice, Překlady ukrajinštiny Prachatice, Překlady arabštiny Prachatice, Překlady běloruštiny Prachatice, Překlady bulharštiny Prachatice, Překlady chorvatštiny Prachatice, Překlady danštiny Prachatice, Překlady estonštiny Prachatice, Překlady finštiny Prachatice, Překlady holandštiny Prachatice, Překlady japonštiny Prachatice, Překlady litevštiny Prachatice, Překlady lotyštiny Prachatice, Překlady norštiny Prachatice, Překlady portugalštiny Prachatice, Překlady řečtiny Prachatice, Překlady rumunštiny Prachatice, Překlady slovinštiny Prachatice, Překlady srbštiny Prachatice, Překlady švédštiny Prachatice, Překlady turečtiny Prachatice, Překlady angličtiny Prachatice, Překlady ruštiny Prachatice, Překlady polštiny Prachatice, Překlady němčiny Prachatice