Expresní překlady Prachatice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prachatice

Expresní překlad Prachatice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prachatice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prachatice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prachatice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prachatice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Prachatice: Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení

Technické překlady Prachatice: Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál

Právní překlady Prachatice: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty

Všeobecné překlady Prachatice: Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa

Prezentační překlady Prachatice: Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Prachatice: Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Notářský zápis, Apostila, Živnostenský list, Odvolání, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad