Překlady Polička

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Polička

Překlad Polička

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Polička.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Polička

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Polička bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Polička nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Polička: Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva

Právní překlady Polička: Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Prezentační překlady Polička: Letáky, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Polička: Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Polička: Dopis, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Polička: Odvolání, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Stanovy, Oddací list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Živnostenský list, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Polička, Korektura Polička, Odborné překlady Polička, Právní překlady Polička, Překladatelská agentura Polička, Soudní překladatel Polička, Soudní překlady Polička, Technické překlady Polička, Tlumočení Polička, Překlady fancouzštiny Polička, Překlady italštiny Polička, Překlady maďarštiny Polička, Překlady španělštiny Polička, Překlady ukrajinštiny Polička