Expresní překlady Polička

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Polička

Expresní překlad Polička

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Polička.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Polička

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Polička bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Polička nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Polička: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Polička: Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog

Technické překlady Polička: Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát

Právní překlady Polička: Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Polička: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Polička: Revizní zpráva, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Rodný list, Notářský zápis, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Norma, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Odvolání, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad