Překlady Podivín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Podivín

Překlad Podivín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Podivín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Podivín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Podivín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Podivín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Podivín: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy

Právní překlady Podivín: Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Podivín: Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze

Prezentační překlady Podivín: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Podivín: Životopisy, Email, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Podivín: Rozsudek, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Norma, Odvolání, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Oddací list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Úmrtní list, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Podivín, Korektura Podivín, Odborné překlady Podivín, Právní překlady Podivín, Překladatelská agentura Podivín, Soudní překladatel Podivín, Soudní překlady Podivín, Technické překlady Podivín, Tlumočení Podivín, Překlady fancouzštiny Podivín, Překlady italštiny Podivín, Překlady maďarštiny Podivín, Překlady španělštiny Podivín, Překlady ukrajinštiny Podivín , Překlady arabštiny Podivín, Překlady běloruštiny Podivín, Překlady bulharštiny Podivín, Překlady chorvatštiny Podivín, Překlady danštiny Podivín, Překlady estonštiny Podivín, Překlady finštiny Podivín, Překlady holandštiny Podivín, Překlady japonštiny Podivín, Překlady litevštiny Podivín, Překlady lotyštiny Podivín, Překlady norštiny Podivín, Překlady portugalštiny Podivín, Překlady řečtiny Podivín, Překlady rumunštiny Podivín, Překlady slovinštiny Podivín, Překlady srbštiny Podivín, Překlady švédštiny Podivín, Překlady turečtiny Podivín