Expresní překlady Podivín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Podivín

Expresní překlad Podivín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Podivín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Podivín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Podivín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Podivín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Podivín: Email, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis

Ekonomické překlady Podivín: Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení

Právní překlady Podivín: Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Podivín: Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Podivín: Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Revizní zpráva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Úmrtní list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rodný list, Plná moc, Apostila, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Podivín: Knihy, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad