Překlady Podbořany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Podbořany

Překlad Podbořany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Podbořany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Podbořany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Podbořany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Podbořany nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Podbořany: Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo

Ekonomické překlady Podbořany: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Podbořany: Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Reklama

Technické překlady Podbořany: Příručka, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Podbořany: Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Plná moc, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Norma, Stanovy, Soudní žaloba, Certifikát, Společenská smlouva, Diplom, Rozsudek

Všeobecné překlady Podbořany: Email, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Podbořany, Korektura Podbořany, Odborné překlady Podbořany, Právní překlady Podbořany, Překladatelská agentura Podbořany, Soudní překladatel Podbořany, Soudní překlady Podbořany, Technické překlady Podbořany, Tlumočení Podbořany, Překlady fancouzštiny Podbořany, Překlady italštiny Podbořany, Překlady maďarštiny Podbořany, Překlady španělštiny Podbořany, Překlady ukrajinštiny Podbořany