Expresní překlady Podbořany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Podbořany

Expresní překlad Podbořany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Podbořany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Podbořany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Podbořany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Podbořany nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Podbořany: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Právní překlady Podbořany: Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Podbořany: Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Podbořany: Rozsudek, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rodný list, Certifikát, Diplom, Odvolání, Oddací list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Plná moc, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva

Prezentační překlady Podbořany: Knihy, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky

Všeobecné překlady Podbořany: Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad