Překlady Písek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Písek

Překlad Písek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Písek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Písek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Písek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Písek nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Písek: Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka

Právní překlady Písek: Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Písek: Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Písek: Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Ekonomické překlady Písek: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Písek: Revizní zpráva, Rozsudek, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Plná moc, Oddací list, Živnostenský list, Certifikát, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Diplom, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Písek“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Písek, Korektura Písek, Odborné překlady Písek, Právní překlady Písek, Překladatelská agentura Písek, Soudní překladatel Písek, Soudní překlady Písek, Technické překlady Písek, Tlumočení Písek, Překlady fancouzštiny Písek, Překlady italštiny Písek, Překlady maďarštiny Písek, Překlady španělštiny Písek, Překlady ukrajinštiny Písek, Překlady arabštiny Písek, Překlady běloruštiny Písek, Překlady bulharštiny Písek, Překlady chorvatštiny Písek, Překlady danštiny Písek, Překlady estonštiny Písek, Překlady finštiny Písek, Překlady holandštiny Písek, Překlady japonštiny Písek, Překlady litevštiny Písek, Překlady lotyštiny Písek, Překlady norštiny Písek, Překlady portugalštiny Písek, Překlady řečtiny Písek, Překlady rumunštiny Písek, Překlady slovinštiny Písek, Překlady srbštiny Písek, Překlady švédštiny Písek, Překlady turečtiny Písek, Překlady angličtiny Písek, Překlady ruštiny Písek, Překlady polštiny Písek, Překlady němčiny Písek