Expresní překlady Písek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Písek

Expresní překlad Písek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Písek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Písek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Písek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Písek nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Písek: Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů

Právní překlady Písek: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Písek: Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Písek: Pracovní smlouva, Norma, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Oddací list

Všeobecné překlady Písek: Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce

Prezentační překlady Písek: Letáky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad