Překlady Pilníkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pilníkov

Překlad Pilníkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pilníkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pilníkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pilníkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pilníkov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Pilníkov: Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál

Právní překlady Pilníkov: Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Pilníkov: Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy

Prezentační překlady Pilníkov: PPC reklama, Reklama, Prezentace, Letáky, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky

Všeobecné překlady Pilníkov: Email, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Pilníkov: Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Oddací list, Živnostenský list, Stanovy, Odvolání, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Norma, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Plná moc, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pilníkov, Korektura Pilníkov, Odborné překlady Pilníkov, Právní překlady Pilníkov, Překladatelská agentura Pilníkov, Soudní překladatel Pilníkov, Soudní překlady Pilníkov, Technické překlady Pilníkov, Tlumočení Pilníkov, Překlady fancouzštiny Pilníkov, Překlady italštiny Pilníkov, Překlady maďarštiny Pilníkov, Překlady španělštiny Pilníkov, Překlady ukrajinštiny Pilníkov