Expresní překlady Pilníkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pilníkov

Expresní překlad Pilníkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pilníkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pilníkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pilníkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pilníkov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pilníkov: Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze

Právní překlady Pilníkov: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Pilníkov: Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů

Všeobecné překlady Pilníkov: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce

Prezentační překlady Pilníkov: PPC reklama, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Pilníkov: Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Apostila, Stanovy, Revizní zpráva, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Odvolání, Rozsudek, Úmrtní list, Rodný list, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Certifikát, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad