Překlady Petřvald

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Petřvald

Překlad Petřvald

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Petřvald.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Petřvald

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Petřvald bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Petřvald nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Petřvald: Reklama, Webové stránky, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce

Technické překlady Petřvald: Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Petřvald: Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Úmrtní list, Stanovy, Společenská smlouva, Certifikát, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Rozsudek, Odvolání, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina

Právní překlady Petřvald: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání

Ekonomické překlady Petřvald: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Petřvald: Email, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Petřvald, Korektura Petřvald, Odborné překlady Petřvald, Právní překlady Petřvald, Překladatelská agentura Petřvald, Soudní překladatel Petřvald, Soudní překlady Petřvald, Technické překlady Petřvald, Tlumočení Petřvald, Překlady fancouzštiny Petřvald, Překlady italštiny Petřvald, Překlady maďarštiny Petřvald, Překlady španělštiny Petřvald, Překlady ukrajinštiny Petřvald