Expresní překlady Petřvald

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Petřvald

Expresní překlad Petřvald

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Petřvald.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Petřvald

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Petřvald bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Petřvald nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Petřvald: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Technické překlady Petřvald: Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Norma, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady Petřvald: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Knihy, Reklama, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Průvodce

Právní překlady Petřvald: Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady Petřvald: Videa, Novinové články, Email, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Petřvald: Diplom, Plná moc, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Rodný list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Odvolání, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad