Překlady Paskov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Paskov

Překlad Paskov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Paskov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Paskov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Paskov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Paskov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Paskov: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů

Právní překlady Paskov: Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty

Technické překlady Paskov: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné překlady Paskov: Diplomové práce, Videa, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Email

Prezentační překlady Paskov: Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Letáky, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Paskov: Úmrtní list, Diplom, Soudní žaloba, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Plná moc, Živnostenský list, Rodný list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Revizní zpráva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Paskov, Korektura Paskov, Odborné překlady Paskov, Právní překlady Paskov, Překladatelská agentura Paskov, Soudní překladatel Paskov, Soudní překlady Paskov, Technické překlady Paskov, Tlumočení Paskov, Překlady fancouzštiny Paskov, Překlady italštiny Paskov, Překlady maďarštiny Paskov, Překlady španělštiny Paskov, Překlady ukrajinštiny Paskov