Expresní překlady Paskov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Paskov

Expresní překlad Paskov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Paskov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Paskov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Paskov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Paskov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Paskov: Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty

Technické překlady Paskov: Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Paskov: Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy

Prezentační překlady Paskov: Katalog, PPC reklama, Reklama, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Paskov: Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Diplom, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Odvolání, Apostila, Pracovní smlouva, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Vysvědčení, Notářský zápis, Živnostenský list, Norma, Stanovy, Úmrtní list

Všeobecné překlady Paskov: Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad