Překlady Pacov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pacov

Překlad Pacov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pacov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pacov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pacov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pacov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Pacov: Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Ekonomické překlady Pacov: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Pacov: Prezentace, Knihy, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Pacov: Norma, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Pacov: Novinové články, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Pacov: Rozsudek, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva, Diplom, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Pracovní smlouva, Oddací list, Apostila, Norma, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pacov, Korektura Pacov, Odborné překlady Pacov, Právní překlady Pacov, Překladatelská agentura Pacov, Soudní překladatel Pacov, Soudní překlady Pacov, Technické překlady Pacov, Tlumočení Pacov, Překlady fancouzštiny Pacov, Překlady italštiny Pacov, Překlady maďarštiny Pacov, Překlady španělštiny Pacov, Překlady ukrajinštiny Pacov