Expresní překlady Pacov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pacov

Expresní překlad Pacov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pacov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pacov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pacov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pacov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pacov: Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Pacov: Novinové články, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis

Ekonomické překlady Pacov: Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení

Právní překlady Pacov: Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Prezentační překlady Pacov: Letáky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Pacov: Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva, Oddací list, Pracovní smlouva, Stanovy, Společenská smlouva, Certifikát, Plná moc, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad