Překlady Otrokovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Otrokovice

Překlad Otrokovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Otrokovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Otrokovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Otrokovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Otrokovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Otrokovice: Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka

Ekonomické překlady Otrokovice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Právní překlady Otrokovice: Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo

Prezentační překlady Otrokovice: Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Otrokovice: Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Norma, Certifikát, Diplom, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Rozsudek, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Společenská smlouva, Stanovy, Rodný list, Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení

Všeobecné překlady Otrokovice: Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Dopis, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Otrokovice, Korektura Otrokovice, Odborné překlady Otrokovice, Právní překlady Otrokovice, Překladatelská agentura Otrokovice, Soudní překladatel Otrokovice, Soudní překlady Otrokovice, Technické překlady Otrokovice, Tlumočení Otrokovice, Překlady fancouzštiny Otrokovice, Překlady italštiny Otrokovice, Překlady maďarštiny Otrokovice, Překlady španělštiny Otrokovice, Překlady ukrajinštiny Otrokovice