Expresní překlady Otrokovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Otrokovice

Expresní překlad Otrokovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Otrokovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Otrokovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Otrokovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Otrokovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Otrokovice: Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Odborný text

Prezentační překlady Otrokovice: Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Letáky, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy

Právní překlady Otrokovice: Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba

Ekonomické překlady Otrokovice: Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Otrokovice: Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Otrokovice: Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Společenská smlouva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Plná moc, Stanovy, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad