Překlady Ostrov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrov

Překlad Ostrov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Ostrov: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Ostrov: Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Manuál, Technická zpráva

Ekonomické překlady Ostrov: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Ostrov: Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Ostrov: Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Plná moc, Odvolání, Diplom, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Rodný list, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Zakladatelská listina, Úmrtní list

Všeobecné překlady Ostrov: Vědecké práce, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ostrov, Korektura Ostrov, Odborné překlady Ostrov, Právní překlady Ostrov, Překladatelská agentura Ostrov, Soudní překladatel Ostrov, Soudní překlady Ostrov, Technické překlady Ostrov, Tlumočení Ostrov, Překlady fancouzštiny Ostrov, Překlady italštiny Ostrov, Překlady maďarštiny Ostrov, Překlady španělštiny Ostrov, Překlady ukrajinštiny Ostrov