Expresní překlady Ostrov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrov

Expresní překlad Ostrov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Ostrov: Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba

Technické překlady Ostrov: Návod k použití, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Norma

Prezentační překlady Ostrov: PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Ostrov: Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Ostrov: Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Diplom, Rodný list, Potvrzení o studiu, Norma, Soudní žaloba, Oddací list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Revizní zpráva, Odvolání, Plná moc, Apostila, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Ostrov: Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad