Překlady Oslavany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Oslavany

Překlad Oslavany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Oslavany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Oslavany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Oslavany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Oslavany nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Oslavany: Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Letáky, Prezentace, Reklama, Webové stránky

Právní překlady Oslavany: Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání

Ekonomické překlady Oslavany: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Oslavany: Email, Abstrakt, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce

Technické překlady Oslavany: Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Oslavany: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rozsudek, Odvolání, Diplom, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Oslavany, Korektura Oslavany, Odborné překlady Oslavany, Právní překlady Oslavany, Překladatelská agentura Oslavany, Soudní překladatel Oslavany, Soudní překlady Oslavany, Technické překlady Oslavany, Tlumočení Oslavany, Překlady fancouzštiny Oslavany, Překlady italštiny Oslavany, Překlady maďarštiny Oslavany, Překlady španělštiny Oslavany, Překlady ukrajinštiny Oslavany