Expresní překlady Oslavany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Oslavany

Expresní překlad Oslavany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Oslavany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Oslavany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Oslavany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Oslavany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Oslavany: Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Oslavany: Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Oslavany: Letáky, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Technické překlady Oslavany: Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Oslavany: Živnostenský list, Rozsudek, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Stanovy, Oddací list, Úmrtní list

Všeobecné překlady Oslavany: Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Email, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad