Překlady Osek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Osek

Překlad Osek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Osek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Osek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Osek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Osek nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Osek: Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Osek: Odborný text, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Osek: Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Osek: Odvolání, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Plná moc, Úmrtní list, Revizní zpráva, Diplom, Stanovy, Apostila, Notářský zápis, Oddací list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Osek: Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy

Prezentační překlady Osek: Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Reklama, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Osek, Korektura Osek, Odborné překlady Osek, Právní překlady Osek, Překladatelská agentura Osek, Soudní překladatel Osek, Soudní překlady Osek, Technické překlady Osek, Tlumočení Osek, Překlady fancouzštiny Osek, Překlady italštiny Osek, Překlady maďarštiny Osek, Překlady španělštiny Osek, Překlady ukrajinštiny Osek