Expresní překlady Osek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Osek

Expresní překlad Osek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Osek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Osek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Osek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Osek nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Osek: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Osek: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Technické překlady Osek: Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Prezentační překlady Osek: Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Průvodce, Knihy

Všeobecné překlady Osek: Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Osek: Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Norma, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Rozsudek, Diplom, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad