Překlady Orlová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Orlová

Překlad Orlová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Orlová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Orlová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Orlová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Orlová nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Orlová: Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Apostila, Úmrtní list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Rozsudek, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Notářský zápis, Odvolání, Certifikát, Stanovy, Společenská smlouva

Právní překlady Orlová: Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Orlová: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře

Technické překlady Orlová: Návod k použití, Norma, Certifikát, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Orlová: Abstrakt, Email, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy

Prezentační překlady Orlová: Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Orlová“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Orlová, Korektura Orlová, Odborné překlady Orlová, Právní překlady Orlová, Překladatelská agentura Orlová, Soudní překladatel Orlová, Soudní překlady Orlová, Technické překlady Orlová, Tlumočení Orlová, Překlady fancouzštiny Orlová, Překlady italštiny Orlová, Překlady maďarštiny Orlová, Překlady španělštiny Orlová, Překlady ukrajinštiny Orlová, Překlady arabštiny Orlová, Překlady běloruštiny Orlová, Překlady bulharštiny Orlová, Překlady chorvatštiny Orlová, Překlady danštiny Orlová, Překlady estonštiny Orlová, Překlady finštiny Orlová, Překlady holandštiny Orlová, Překlady japonštiny Orlová, Překlady litevštiny Orlová, Překlady lotyštiny Orlová, Překlady norštiny Orlová, Překlady portugalštiny Orlová, Překlady řečtiny Orlová, Překlady rumunštiny Orlová, Překlady slovinštiny Orlová, Překlady srbštiny Orlová, Překlady švédštiny Orlová, Překlady turečtiny Orlová, Překlady angličtiny Orlová, Překlady ruštiny Orlová, Překlady polštiny Orlová, Překlady němčiny Orlová