Expresní překlady Orlová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Orlová

Expresní překlad Orlová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Orlová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Orlová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Orlová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Orlová nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Orlová: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Orlová: Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo

Technické překlady Orlová: Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát

Všeobecné překlady Orlová: Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce

Prezentační překlady Orlová: Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Letáky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Orlová: Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Společenská smlouva, Rodný list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Odvolání, Rozsudek, Diplom, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad