Překlady Opočno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opočno

Překlad Opočno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opočno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opočno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opočno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opočno nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Opočno: Prezentace, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články

Technické překlady Opočno: Certifikát, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Opočno: Plná moc, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Revizní zpráva, Certifikát, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Úmrtní list, Norma, Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku

Právní překlady Opočno: Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty

Ekonomické překlady Opočno: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů

Všeobecné překlady Opočno: Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Opočno, Korektura Opočno, Odborné překlady Opočno, Právní překlady Opočno, Překladatelská agentura Opočno, Soudní překladatel Opočno, Soudní překlady Opočno, Technické překlady Opočno, Tlumočení Opočno, Překlady fancouzštiny Opočno, Překlady italštiny Opočno, Překlady maďarštiny Opočno, Překlady španělštiny Opočno, Překlady ukrajinštiny Opočno