Expresní překlady Opočno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opočno

Expresní překlad Opočno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opočno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opočno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opočno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opočno nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Opočno: Norma, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Prezentační překlady Opočno: Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Opočno: Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Opočno: Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Revizní zpráva, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Rodný list, Oddací list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Norma, Plná moc, Společenská smlouva, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu

Právní překlady Opočno: Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Opočno: Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad