Překlady Opava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opava

Překlad Opava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opava nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Opava: Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Manuál

Právní překlady Opava: Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Opava: Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Knihy, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Opava: Živnostenský list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rozsudek, Pracovní smlouva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Oddací list, Norma, Společenská smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Diplom, Soudní žaloba, Stanovy

Ekonomické překlady Opava: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Opava: Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Opava“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Opava, Korektura Opava, Odborné překlady Opava, Právní překlady Opava, Překladatelská agentura Opava, Soudní překladatel Opava, Soudní překlady Opava, Technické překlady Opava, Tlumočení Opava, Překlady fancouzštiny Opava, Překlady italštiny Opava, Překlady maďarštiny Opava, Překlady španělštiny Opava, Překlady ukrajinštiny Opava, Překlady arabštiny Opava, Překlady běloruštiny Opava, Překlady bulharštiny Opava, Překlady chorvatštiny Opava, Překlady danštiny Opava, Překlady estonštiny Opava, Překlady finštiny Opava, Překlady holandštiny Opava, Překlady japonštiny Opava, Překlady litevštiny Opava, Překlady lotyštiny Opava, Překlady norštiny Opava, Překlady portugalštiny Opava, Překlady řečtiny Opava, Překlady rumunštiny Opava, Překlady slovinštiny Opava, Překlady srbštiny Opava, Překlady švédštiny Opava, Překlady turečtiny Opava, Překlady angličtiny Opava, Překlady ruštiny Opava, Překlady polštiny Opava, Překlady němčiny Opava