Expresní překlady Opava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opava

Expresní překlad Opava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opava nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Opava: Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Opava: Průvodce, PPC reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog

Technické překlady Opava: Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Opava: Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Opava: Plná moc, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Soudní žaloba, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Rodný list, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Stanovy

Všeobecné překlady Opava: Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad