Překlady Oloví

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Oloví

Překlad Oloví

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Oloví.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Oloví

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Oloví bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Oloví nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Oloví: Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Právní překlady Oloví: Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Oloví: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky

Ekonomické překlady Oloví: Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Oloví: Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Oloví: Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Plná moc, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Oloví, Korektura Oloví, Odborné překlady Oloví, Právní překlady Oloví, Překladatelská agentura Oloví, Soudní překladatel Oloví, Soudní překlady Oloví, Technické překlady Oloví, Tlumočení Oloví, Překlady fancouzštiny Oloví, Překlady italštiny Oloví, Překlady maďarštiny Oloví, Překlady španělštiny Oloví, Překlady ukrajinštiny Oloví