Expresní překlady Oloví

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Oloví

Expresní překlad Oloví

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Oloví.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Oloví

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Oloví bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Oloví nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Oloví: Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Oloví: Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Oloví: Prezentace, Reklama, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Oloví: Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Videa, Životopisy, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Oloví: Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Rozsudek, Odvolání, Notářský zápis, Diplom, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Certifikát, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti

Ekonomické překlady Oloví: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad