Překlady Nýrsko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nýrsko

Překlad Nýrsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nýrsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nýrsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nýrsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nýrsko nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nýrsko: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Nýrsko: Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Nýrsko: Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Nýrsko: Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nýrsko: Norma, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Apostila, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Úmrtní list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Plná moc, Stanovy, Rodný list, Certifikát, Oddací list

Technické překlady Nýrsko: Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nýrsko, Korektura Nýrsko, Odborné překlady Nýrsko, Právní překlady Nýrsko, Překladatelská agentura Nýrsko, Soudní překladatel Nýrsko, Soudní překlady Nýrsko, Technické překlady Nýrsko, Tlumočení Nýrsko, Překlady fancouzštiny Nýrsko, Překlady italštiny Nýrsko, Překlady maďarštiny Nýrsko, Překlady španělštiny Nýrsko, Překlady ukrajinštiny Nýrsko , Překlady arabštiny Nýrsko, Překlady běloruštiny Nýrsko, Překlady bulharštiny Nýrsko, Překlady chorvatštiny Nýrsko, Překlady danštiny Nýrsko, Překlady estonštiny Nýrsko, Překlady finštiny Nýrsko, Překlady holandštiny Nýrsko, Překlady japonštiny Nýrsko, Překlady litevštiny Nýrsko, Překlady lotyštiny Nýrsko, Překlady norštiny Nýrsko, Překlady portugalštiny Nýrsko, Překlady řečtiny Nýrsko, Překlady rumunštiny Nýrsko, Překlady slovinštiny Nýrsko, Překlady srbštiny Nýrsko, Překlady švédštiny Nýrsko, Překlady turečtiny Nýrsko