Expresní překlady Nýrsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nýrsko

Expresní překlad Nýrsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nýrsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nýrsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nýrsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nýrsko nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Nýrsko: Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát

Ekonomické překlady Nýrsko: Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Nýrsko: Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva

Všeobecné překlady Nýrsko: Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt

Prezentační překlady Nýrsko: Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, PPC reklama, Letáky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nýrsko: Úmrtní list, Soudní žaloba, Oddací list, Stanovy, Certifikát, Odvolání, Vysvědčení, Společenská smlouva, Živnostenský list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad