Překlady Nýřany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nýřany

Překlad Nýřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nýřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nýřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nýřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nýřany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Nýřany: Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba

Technické překlady Nýřany: Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Nýřany: Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy

Prezentační překlady Nýřany: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Katalog, Reklama, Průvodce, Knihy, PPC reklama

Všeobecné překlady Nýřany: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Email

Soudní překlady, úřední překlady Nýřany: Norma, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Odvolání, Apostila, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nýřany, Korektura Nýřany, Odborné překlady Nýřany, Právní překlady Nýřany, Překladatelská agentura Nýřany, Soudní překladatel Nýřany, Soudní překlady Nýřany, Technické překlady Nýřany, Tlumočení Nýřany, Překlady fancouzštiny Nýřany, Překlady italštiny Nýřany, Překlady maďarštiny Nýřany, Překlady španělštiny Nýřany, Překlady ukrajinštiny Nýřany