Expresní překlady Nýřany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nýřany

Expresní překlad Nýřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nýřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nýřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nýřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nýřany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Nýřany: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Odvolání

Ekonomické překlady Nýřany: Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Technické překlady Nýřany: Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Norma

Prezentační překlady Nýřany: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nýřany: Stanovy, Revizní zpráva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Certifikát, Soudní žaloba, Rodný list, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Apostila, Norma, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Nýřany: Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Email, Abstrakt, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad