Překlady Nový Knín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Knín

Překlad Nový Knín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Knín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Knín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Knín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Knín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nový Knín: Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Nový Knín: Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo

Ekonomické překlady Nový Knín: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Nový Knín: Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Rodný list, Norma, Apostila, Pracovní smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Diplom, Stanovy, Potvrzení o studiu, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Soudní žaloba, Odvolání, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Vysvědčení

Všeobecné překlady Nový Knín: Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Abstrakt

Prezentační překlady Nový Knín: Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Reklama, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nový Knín, Korektura Nový Knín, Odborné překlady Nový Knín, Právní překlady Nový Knín, Překladatelská agentura Nový Knín, Soudní překladatel Nový Knín, Soudní překlady Nový Knín, Technické překlady Nový Knín, Tlumočení Nový Knín, Překlady fancouzštiny Nový Knín, Překlady italštiny Nový Knín, Překlady maďarštiny Nový Knín, Překlady španělštiny Nový Knín, Překlady ukrajinštiny Nový Knín